Verenigingswedstrijd 6 april 2019

Programma Verenigingswedstrijden 6 april 2019

 • 09.30 – 09.35 uur Welkom en opkomst op muziek   
 • 09.35 – 09.55 uur Balkgroep 1
  Lange matgroep 2
 • 09.55 – 10.15 uur Balkgroep 2
  Lange matgroep 1
 • 10.20 – 10.40 uur Mini trampolinegroep 1
  Ringengroep 2
 • 10.40- 11.00 uur Mini trampolinegroep 2
  Ringengroep 1
 • 11.00 uur Demonstratie streetdance 
 • 11.15 uur Opkomst kinderen van de gym en prijsuitreiking

OPMERKINGEN
Alle kinderen dienen 30 minuten voor aanvang van hun wedstrijd of demonstratie aanwezig te zijn.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen op het podium plaatsnemen.
Het kan voorkomen dat het programma in- of uitloopt. Houd hiermee rekening als u wilt komen kijken.
Als uw kind niet mee kan doen graag afmelden bij de leiding of via sgvsecretariaat@gmail.com

Namens het bestuur,
Arno Beumken
Voorzitter SGV