Naam van de vereniging: Schelluinse Gymnastiek Vereniging,

inschrijfnummer KvK: 40321896

Contactgegevens: Vlietstraat 20, 4209AH te Schelluinen

De vereniging ontvangt van de leden hun contact gegevens voor inschrijving, dus een bewijs dat ze lid zijn. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor het bepalen van de contributie en voor verstrekking van interne nieuwsbrieven, voorbeeld het uitvallen van lessen. De gevraagde gegevens zijn: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres. Er wordt op het inschrijfformulier niet specifiek gevraagd naar gezondheidsgegevens, als dit noodzakelijk is wordt dit besproken met de betrokkene en de leiding. Op het inschrijf formulier wordt gevraagd of publicatie op internet, website en facebook, akkoord is. Dit wordt eveneens verwerkt in de database en strikt opgevolgd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in een Access database door de penningmeester of secretaris.

Na verwerking wordt het inschrijfformulier vernietigd. Deze database wordt opgeslagen in Dropbox. Op deze manier wordt gewerkt met 1 database. Dropbox is een afgeschermd internet omgeving beveiligd met een wachtwoord. Uitsluitend het dagelijks bestuur heeft de beschikking over dit wachtwoord. Indien een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt wordt dit in de database verwerkt. Deze gegevens worden niet verwijderd.

Een mailing wordt verzorgt via het programma: Laposta, deze mailing wordt verwerkt door de voorzitter en die heeft als enige de toegang tot dit programma. Dit programma is slechts bereikbaar via een wachtwoord, dit wachtwoord is alleen bij de gebruiker bekend. De gegevens uit Access worden ingevoerd voor het verzenden van de specifieke mailings. In Laposta zijn de mailadressen die gebruikt worden op de mailing niet zichtbaar.

Van leden die deelnemen aan de volleybal competitie worden door de voorzitter (contactpersoon NeVoBo) gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de inschrijving. Voor andere leden worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Indien er gegevens verkregen worden die niet afkomstig zijn van het lid zelf wordt vermeld wie deze gegevens verstrekt heeft, dit is een uitzonderlijke situatie.